Certificazioni

169 SVHC

169 SVHC

3000 HOURS UVA TEST

3000 ore di test UVA

ANTI CHLORINE TEST

Test anti cloro

ANTI MILDEW TEST

Test anti muffa

CE CERTIFICATE

Certificato CE

Flammability Test & burning behaviour

Test di infiammabilità e comportamento alla combustione

LABOSPORT TEST

Labosport Test

Lead test

Test di piombo

Wear resisting test 50,000 times

Prova di resistenza all'usura 50.000 volte